Büro in Pilsen, Tschechische Republik

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže - Tandem

Riegrova 17

CZ-306 14 Plzeň

Tel.: +420 377 634 755

Fax: +420 377 634 752

E-Mail: tandem@tandem-org.cz

www.tandem-org.cz